รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


sureepron

sureepron โพสต์เมื่อ 20 พ.ค. 2565, 07:30

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

worasit 20 พ.ค. 2565, 10:25

worasit 20 พ.ค. 2565, 13:13

จากการตวจสอบ Microsoft Office Word ถูกเปิดค้างในโหมด Views ทำการแก้ไขเสร็จสิ้นครับ