ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1นิติรัฐศาสตร์18 พ.ย. 2565, 10:43
2สถาบันวิจัยและพัฒนา8 พ.ย. 2565, 10:29
3คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์2 พ.ย. 2565, 14:21
4คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์2 พ.ย. 2565, 14:19
5สนก2 พ.ย. 2565, 09:33
6สำนักกิจการนักศึกษา31 ต.ค. 2565, 10:04
7 สาขารัฐศาสตร์ ตึก 7 ชั้น 218 ต.ค. 2565, 11:23
8สำนักกิจการนักศึกษา17 ต.ค. 2565, 09:26
9ชั้น 1 อาคาร โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์4 ต.ค. 2565, 09:16
10ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 ต.ค. 2565, 11:23
11หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
12โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
13สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
14กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
15สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
16อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
17ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
18IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
19ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
20โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
21บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
22ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
23ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
24สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
25สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
26ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
27ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
28คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
29คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
30สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
31ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
32คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
33คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
34สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
35อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
36ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
37 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
38บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
39ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
40บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33
41คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:31
42คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:30
43บ้านพักอาจารย์และบุคลากรซอย 3 หลังสุดท้าย19 พ.ค. 2565, 17:28
44หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา19 พ.ค. 2565, 14:10
45วิทยาศาสตร์สุขภาพ18 พ.ค. 2565, 08:27