รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


surin

surin โพสต์เมื่อ 31 พ.ค. 2566, 11:33

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :
ไม่มีภาพ

surin 1 มิ.ย. 2566, 09:27

อยู่ระหว่าง งานจ้างปรับปรุง ให้บ.เขามาสำตรวจและเสนอราคา

ไม่มีภาพ