รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


kawaii

kawaii โพสต์เมื่อ 15 พ.ค. 2566, 10:57

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :
ไม่มีภาพ

surin 22 พ.ค. 2566, 09:04

รับทราบ ครับ เดียวรีบไปดำเนินการให้ ครับ

ไม่มีภาพ

surin 30 พ.ค. 2566, 10:10

ดำเนินการติดตั้ง window ใหม่

ไม่มีภาพ