รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


chonlada

chonlada โพสต์เมื่อ 2 พ.ย. 2565, 14:21

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :
ไม่มีภาพ

surin 3 พ.ย. 2565, 10:51

ที่แจ้งให้นำเนินการ วัน จันทร์ ที่ 7 นะครับ ช่วงเช้า

ไม่มีภาพ

surin 7 พ.ย. 2565, 15:56

เรียบร้อยแล้วครับ

ไม่มีภาพ

surin 7 พ.ย. 2565, 16:02

เรียบร้อยแล้วครับ

ไม่มีภาพ