รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


vutichai

vutichai โพสต์เมื่อ 18 ต.ค. 2565, 11:23

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 18 ต.ค. 2565, 13:32

กำลังดำเนินการ ตรวจเช็ค

surin 18 ต.ค. 2565, 14:46

ติดตั้ง windows 10 พร้อม office และเครื่องพิมพ์ เรียบร้อยแล้ว