รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


surin

surin โพสต์เมื่อ 4 ต.ค. 2565, 09:16

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 4 ต.ค. 2565, 09:17

กำลังดำเนินการ

surin 4 ต.ค. 2565, 10:50

ติดตั้งสายแลน 1 จุด เรียบร้อยแล้ว