รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


Arunya

Arunya โพสต์เมื่อ 23 ก.ย. 2565, 09:45

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 26 ก.ย. 2565, 09:12

รับทราบ ครับเดียวจะเข้าตรวจเช็ค ครับ

surin 28 ก.ย. 2565, 14:43

ตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ชำรุด ประสาน เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ให้ แจ้ง บ.ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างรับ ประกันสินค้า