รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


jirapong

jirapong โพสต์เมื่อ 14 ก.ย. 2565, 11:50

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 14 ก.ย. 2565, 15:54

รับทราบ ครับ จะเข้าดำเนินการตรวจเช็คให้เร็วที่สุด ครับ

surin 15 ก.ย. 2565, 09:06

ตรวจเช็คแก้ไข เรียบร้อยแล้วครับ เกิดจากอุปกรณ์ ทำงานผิดพลาด