รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


arunya

arunya โพสต์เมื่อ 19 พ.ค. 2565, 14:10

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

worasit 19 พ.ค. 2565, 14:26

จากการตรวจสอบเบื้อต้น พบว่า เกิดจากอุบัติเหตุจากการตัดต้นไม้เครียพื้นที่ของฝ่ายอาคารและสถานที่ ทำให้ต้นไม้เกี่ยวกับเถาวัวย์ที่พันสาย Fiber Obtic ขาดลงมาด้วยกัน

worasit 19 พ.ค. 2565, 14:26

worasit 31 พ.ค. 2565, 10:39

ดำเนินการเดินสายสัญญาณใหม่ จากหอพักหญิงการเกต ไปยังหอพักหญิง B และเชื่อมต่อสัญญาณเป็นที่เรียบร้อย