รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


on

on โพสต์เมื่อ 5 ก.ย. 2565, 15:03

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 5 ก.ย. 2565, 16:16

เกิกจากการตั้ง ค่า dns ที่ไม่ถูกต้อง