รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


chamon

chamon โพสต์เมื่อ 1 ก.ย. 2565, 13:58

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 1 ก.ย. 2565, 13:59

รับทราบ ครับ

surin 1 ก.ย. 2565, 15:29

ดำเนินการเสร็จแล้วทำการเปลี่ยนจอติดตั้ง windows ใหม่พร้อม microsoft office