รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


Hatai

Hatai โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2565, 14:13

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 1 ส.ค. 2565, 14:15

ครับ

surin 1 ส.ค. 2565, 15:29

ทำการ สำรองข้อมูล และทำการติดตั้ง windows,microsoft office ใหม่