รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


kratae

kratae โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2565, 12:35

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 1 ส.ค. 2565, 14:17

รับทราบ ครับ จะเข้าตรวจเช็คให้เร็วที่สุดครับ

surin 1 ส.ค. 2565, 17:26

ตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ ทำงานผิดพลาด ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว