รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


meawnoi

meawnoi โพสต์เมื่อ 1 ส.ค. 2565, 09:25

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 1 ส.ค. 2565, 10:06

ครับผม

surin 1 ส.ค. 2565, 11:01

จากการตรวจสอบเบื้องต้น hdd ไม่ทำงาน จะทำการ กู้ข้อมูล

surin 1 ส.ค. 2565, 16:44

เปลี่ยนอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ติดตั้ง windows พร้อม microsoft office และสำรองข้อมูล