รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


59430701001

59430701001 โพสต์เมื่อ 19 ก.ค. 2565, 13:09

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 19 ก.ค. 2565, 14:02

รับทราบ ครับ

surin 19 ก.ค. 2565, 16:09

ทำการติดตั้ง windows microsoft office ใหม่ และติดตั้ง printer เข้ากับเครื่อง คอมพิวเตอร์