รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


3450100858946

3450100858946 โพสต์เมื่อ 7 ก.ค. 2565, 10:59

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 7 ก.ค. 2565, 11:31

รับทราบ ครับ จะรีบเข้าดำเนินการตรวจสอบ ครับ

surin 7 ก.ค. 2565, 14:30

เช็คระบบสายไฟเบอร์ออฟติก และกำหนดการตั้งค่า ระบบต้วส่งสัญญาณไรสายใหม่