รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


Khamsun

Khamsun โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2565, 18:01

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 2 ก.ค. 2565, 09:16

รับทราบครับ

2 ก.ค. 2565, 09:56

เข้าตรวจเช็ค ภายในอาคาร ระบบ wifi ใช้งานใด้ปกติ นะครับ