รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


on

on โพสต์เมื่อ 1 ก.ค. 2565, 09:20

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 1 ก.ค. 2565, 10:24

เดียวเข้าไปตรวจเช็คให้ ครับ

surin 1 ก.ค. 2565, 10:50

แก้ไขโดย การ remote ผ่าน AnyDesk ปรับปรุงระบบ file และเพิ่ม การใช้งาน Google Drive เรียบร้อยแล้ว