รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


parichart

parichart โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2565, 10:44

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

worasit 29 มิ.ย. 2565, 09:26

Office หมดอายุการใช้งาน จำนวน 3 เครื่อง
- ดำเนินการติดตั้ง MS Office 2016 + Key

ติดตั้ง Driver Printer HP LaserJet M227idn

worasit 29 มิ.ย. 2565, 09:26

worasit 29 มิ.ย. 2565, 09:26