รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


nutkacha

nutkacha โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2565, 09:08

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 27 มิ.ย. 2565, 09:26

รับทราบครับ จะเข้าดำเนินการให้เร็วที่สุด ครับ

surin 27 มิ.ย. 2565, 14:31

ตรวจเช็ค ระบบสายไฟเบอร์ออฟติก สายชำรุด สาเหตุ เกิดจากหนูกัดสายขาด แก้ไขโดยการตัดต่อสายใหม่ ใช้งานใด้เรียบร้อยแล้ว