รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


staffcoachs

staffcoachs โพสต์เมื่อ 27 มิ.ย. 2565, 09:05

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 27 มิ.ย. 2565, 09:19

รับทราบแล้ว ครับเดียวนำตัวใหม่ ไปเปลี่่ยนให้ ครับ

surin 27 มิ.ย. 2565, 13:22

แก้ไขโดยการเปลี่ยน อุปกรณ์ wifi เป็น cisco wifi