รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


Thanawat

Thanawat โพสต์เมื่อ 21 มิ.ย. 2565, 09:10

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 21 มิ.ย. 2565, 09:22

กำลังตรวจสอบ ครับ

surin 21 มิ.ย. 2565, 10:19

ดำเนินการ แก้ไขเรียบร้อยแล้ว เกิดจาก ช่างไฟฟ้า ที่ติด ไฟหน้าตึก มัดสายไฟเข้ากับสายไฟเบอร์ออฟติก ทำให้สายไฟเบอร์ออฟติก หักงอ เกินไป ทำการแก้ไข ให้ใช้งานได้ปกติแล้ว ครับ