รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


kratae

kratae โพสต์เมื่อ 6 มิ.ย. 2565, 10:35

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 9 มิ.ย. 2565, 12:44

จะรีบเข้าตรวจสอบครับ

surin 13 มิ.ย. 2565, 15:38

ดำเนินการ ติดตั้ง wifi ในห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 จำนวน 1 จุด เรียบร้อยแล้ว