รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


ben2912

ben2912 โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2565, 09:39

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 27 พ.ค. 2565, 09:57

จะเข้าดำเนินการให้เร็วที่สุดครับ

surin 27 พ.ค. 2565, 17:10

ดำเนินการ ติดตั้ง windows 10 office 2016 และ printer