รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


kannika

kannika โพสต์เมื่อ 23 พ.ค. 2565, 10:40

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 23 พ.ค. 2565, 11:28

สาเหตุ เกิดจาก Microsoft office หมดอายุ และได้ดำเนินการ ติดตั้งใหม่ พร้อม key ที่ถูกต้องแล้ว