รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


Satjatam

Satjatam โพสต์เมื่อ 20 พ.ค. 2565, 14:33

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 20 พ.ค. 2565, 15:04

เนื่องจาก กระรอก กัดสายไฟเบอร์ออฟติก ขาด ครับ และทำการปรับปรุง ให้ใช้งานได้แล้ว ครับ