ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
2อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
3ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
4 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
5บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
6ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
7บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33
8คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:31
9คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:30
10บ้านพักอาจารย์และบุคลากรซอย 3 หลังสุดท้าย19 พ.ค. 2565, 17:28
11หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา19 พ.ค. 2565, 14:10
12วิทยาศาสตร์สุขภาพ18 พ.ค. 2565, 08:27