ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
2โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
3บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
4ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
5ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
6สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
7สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
8ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
9ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
10คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
11คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
12สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
13ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
14คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
15คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
16สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
17อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
18ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
19 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
20บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
21ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
22บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33
23คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:31
24คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:30
25บ้านพักอาจารย์และบุคลากรซอย 3 หลังสุดท้าย19 พ.ค. 2565, 17:28
26หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา19 พ.ค. 2565, 14:10
27วิทยาศาสตร์สุขภาพ18 พ.ค. 2565, 08:27