รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


on

on โพสต์เมื่อ 17 ต.ค. 2565, 09:26

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 17 ต.ค. 2565, 09:26

กำลังดำเนินการ

surin 17 ต.ค. 2565, 10:29

hdd ไม่ทำงาน ทำการสำรอง hdd จากศูนย์ฯ ขนาด 120 GB จำนวน 1 ลูก พร้อมติดตั้ง window และ microsoft office