รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


54427701002

54427701002 โพสต์เมื่อ 19 ก.ย. 2565, 15:40

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 19 ก.ย. 2565, 16:03

รับทราบและเข้าตรวจสอบแล้ว อุปกรณ์ เชื่อมต่อชำรุด เตียมหาอุปกรณ์ เพื่อปรับเปลี่ยน ครับ

surin 21 ก.ย. 2565, 14:16

ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ switch 50 port ตัวไหม่ แทนตัวที่ชำรุด ระบบทำงานได้ปกติแล้ว