รายละเอียด

ข้อมูลการแจ้งซ่อม


1056

1056 โพสต์เมื่อ 6 ก.ย. 2565, 13:30

หน่วยงาน/สถานที่ :
ผู้แจ้ง/ติดต่อ :

surin 6 ก.ย. 2565, 13:37

surin 6 ก.ย. 2565, 16:33

ดำเนินการซ่อมซ่อมเสร็จแล้ว โดยการติดตั้ง window และ office ใหม่ จำนวน 1 เครื่อง และตรวจเช็ค การใช้งานอีก 2 เครื่อง