ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1ICT7 ธ.ค. 2566, 13:47
2Ict1 ธ.ค. 2566, 14:23
3สำนักกิจการนักศึกษา29 พ.ย. 2566, 11:10
4สำนักวิชาการและประมาลผล16 พ.ย. 2566, 13:30
5บัณฑิตวิทยาลัย16 พ.ย. 2566, 09:10
6โรงเรียนสาธิต 13 พ.ย. 2566, 10:15
7อาคาร MD10 ชั้น 1 10 พ.ย. 2566, 16:13
8หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด25 ก.ย. 2566, 10:16
9ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์20 ก.ค. 2566, 16:33
10สำนักงานเลขานุการสภา18 ก.ค. 2566, 16:29
11สำนักงางคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น118 ก.ค. 2566, 16:24
12อาคาร 7 ชั้น 31 พ.ค. 2566, 11:33
13สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์15 พ.ค. 2566, 10:57
14งานพัสดุ19 เม.ย. 2566, 14:19
15ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี7 เม.ย. 2566, 13:30
16สำนักกิจการนักศึกษา (ถิรญา)26 ม.ค. 2566, 10:30
17สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ20 ม.ค. 2566, 09:09
18ฝ่ายประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566, 11:16
19สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ10 ม.ค. 2566, 11:11
20สถาบันวิจัยและพัฒนา9 ม.ค. 2566, 11:19
21คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี22 ธ.ค. 2565, 16:01
22สำนักงานเลขานุการสภา19 ธ.ค. 2565, 08:43
23ฝ่ายการเจ้าหน้าที่14 ธ.ค. 2565, 13:48
24สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 14:32
25สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 13:51
26นิติรัฐศาสตร์18 พ.ย. 2565, 10:43
27สถาบันวิจัยและพัฒนา8 พ.ย. 2565, 10:29
28คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์2 พ.ย. 2565, 14:21
29คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์2 พ.ย. 2565, 14:19
30สนก2 พ.ย. 2565, 09:33
31สำนักกิจการนักศึกษา31 ต.ค. 2565, 10:04
32 สาขารัฐศาสตร์ ตึก 7 ชั้น 218 ต.ค. 2565, 11:23
33สำนักกิจการนักศึกษา17 ต.ค. 2565, 09:26
34ชั้น 1 อาคาร โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์4 ต.ค. 2565, 09:16
35ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 ต.ค. 2565, 11:23
36หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
37โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
38สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
39กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
40สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
41อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
42ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
43IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
44ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
45โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
46บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
47ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
48ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
49สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
50สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09