ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1สำนักกิจการนักศึกษา (ถิรญา)26 ม.ค. 2566, 10:30
2สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ20 ม.ค. 2566, 09:09
3ฝ่ายประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566, 11:16
4สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ10 ม.ค. 2566, 11:11
5สถาบันวิจัยและพัฒนา9 ม.ค. 2566, 11:19
6คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี22 ธ.ค. 2565, 16:01
7สำนักงานเลขานุการสภา19 ธ.ค. 2565, 08:43
8ฝ่ายการเจ้าหน้าที่14 ธ.ค. 2565, 13:48
9สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 14:32
10สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 13:51
11นิติรัฐศาสตร์18 พ.ย. 2565, 10:43
12สถาบันวิจัยและพัฒนา8 พ.ย. 2565, 10:29
13คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์2 พ.ย. 2565, 14:21
14คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์2 พ.ย. 2565, 14:19
15สนก2 พ.ย. 2565, 09:33
16สำนักกิจการนักศึกษา31 ต.ค. 2565, 10:04
17 สาขารัฐศาสตร์ ตึก 7 ชั้น 218 ต.ค. 2565, 11:23
18สำนักกิจการนักศึกษา17 ต.ค. 2565, 09:26
19ชั้น 1 อาคาร โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์4 ต.ค. 2565, 09:16
20ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 ต.ค. 2565, 11:23
21หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
22โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
23สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
24กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
25สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
26อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
27ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
28IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
29ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
30โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
31บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
32ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
33ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
34สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
35สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
36ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
37ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
38คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
39คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
40สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
41ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
42คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
43คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
44สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
45อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
46ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
47 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
48บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
49ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
50บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33