ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1ชั้น 3 สำนักงานคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์20 ก.ค. 2566, 16:33
2สำนักงานเลขานุการสภา18 ก.ค. 2566, 16:29
3สำนักงางคณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น118 ก.ค. 2566, 16:24
4อาคาร 7 ชั้น 31 พ.ค. 2566, 11:33
5สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์15 พ.ค. 2566, 10:57
6งานพัสดุ19 เม.ย. 2566, 14:19
7ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี7 เม.ย. 2566, 13:30
8สำนักกิจการนักศึกษา (ถิรญา)26 ม.ค. 2566, 10:30
9สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ20 ม.ค. 2566, 09:09
10ฝ่ายประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566, 11:16
11สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ10 ม.ค. 2566, 11:11
12สถาบันวิจัยและพัฒนา9 ม.ค. 2566, 11:19
13คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี22 ธ.ค. 2565, 16:01
14สำนักงานเลขานุการสภา19 ธ.ค. 2565, 08:43
15ฝ่ายการเจ้าหน้าที่14 ธ.ค. 2565, 13:48
16สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 14:32
17สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 13:51
18นิติรัฐศาสตร์18 พ.ย. 2565, 10:43
19สถาบันวิจัยและพัฒนา8 พ.ย. 2565, 10:29
20คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์2 พ.ย. 2565, 14:21
21คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์2 พ.ย. 2565, 14:19
22สนก2 พ.ย. 2565, 09:33
23สำนักกิจการนักศึกษา31 ต.ค. 2565, 10:04
24 สาขารัฐศาสตร์ ตึก 7 ชั้น 218 ต.ค. 2565, 11:23
25สำนักกิจการนักศึกษา17 ต.ค. 2565, 09:26
26ชั้น 1 อาคาร โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์4 ต.ค. 2565, 09:16
27ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 ต.ค. 2565, 11:23
28หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
29โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
30สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
31กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
32สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
33อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
34ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
35IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
36ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
37โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
38บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
39ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
40ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
41สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
42สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
43ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
44ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
45คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
46คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
47สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
48ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
49คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
50คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08