ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
2โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
3สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
4กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
5สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
6อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
7ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
8IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
9ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
10โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
11บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
12ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
13ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
14สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
15สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
16ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
17ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
18คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
19คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
20สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
21ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
22คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
23คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
24สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
25อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
26ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
27 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39
28บ้านพัก26 พ.ค. 2565, 09:20
29ฝ่ายเลขานุการ23 พ.ค. 2565, 10:40
30บ้านพักบุคลากร ซอย 3 20 พ.ค. 2565, 14:33
31คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:31
32คณะพยาบาล ห้อง 520420 พ.ค. 2565, 07:30
33บ้านพักอาจารย์และบุคลากรซอย 3 หลังสุดท้าย19 พ.ค. 2565, 17:28
34หอพักนักศึกษา สำนักกิจการนักศึกษา19 พ.ค. 2565, 14:10
35วิทยาศาสตร์สุขภาพ18 พ.ค. 2565, 08:27