ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1fdg8 ก.พ. 2566, 20:15
2fdg8 ก.พ. 2566, 20:14
3fdg8 ก.พ. 2566, 20:13
4hahs7 ก.พ. 2566, 10:01
5สำนักกิจการนักศึกษา (ถิรญา)26 ม.ค. 2566, 10:30
6สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ20 ม.ค. 2566, 09:09
7ฝ่ายประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566, 11:16
8สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ10 ม.ค. 2566, 11:11
9สถาบันวิจัยและพัฒนา9 ม.ค. 2566, 11:19
10คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี22 ธ.ค. 2565, 16:01
11สำนักงานเลขานุการสภา19 ธ.ค. 2565, 08:43
12ฝ่ายการเจ้าหน้าที่14 ธ.ค. 2565, 13:48
13สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 14:32
14สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 13:51
15นิติรัฐศาสตร์18 พ.ย. 2565, 10:43
16สถาบันวิจัยและพัฒนา8 พ.ย. 2565, 10:29
17คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์2 พ.ย. 2565, 14:21
18คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์2 พ.ย. 2565, 14:19
19สนก2 พ.ย. 2565, 09:33
20สำนักกิจการนักศึกษา31 ต.ค. 2565, 10:04
21 สาขารัฐศาสตร์ ตึก 7 ชั้น 218 ต.ค. 2565, 11:23
22สำนักกิจการนักศึกษา17 ต.ค. 2565, 09:26
23ชั้น 1 อาคาร โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์4 ต.ค. 2565, 09:16
24ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 ต.ค. 2565, 11:23
25หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
26โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
27สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
28กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
29สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
30อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
31ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
32IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
33ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
34โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
35บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
36ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
37ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
38สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
39สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
40ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
41ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
42คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
43คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
44สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
45ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
46คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
47คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
48สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
49อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
50ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35