ข้อมูลแจ้งซ่อม

ลำดับหน่วยงาน/สถานที่วันที่แจ้งรายละเอียด
1สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์15 พ.ค. 2566, 10:57
2งานพัสดุ19 เม.ย. 2566, 14:19
3ฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี7 เม.ย. 2566, 13:30
4สำนักกิจการนักศึกษา (ถิรญา)26 ม.ค. 2566, 10:30
5สำนักงานคณะศิลปศาสตร์ฯ20 ม.ค. 2566, 09:09
6ฝ่ายประชาสัมพันธ์10 ม.ค. 2566, 11:16
7สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ฯ10 ม.ค. 2566, 11:11
8สถาบันวิจัยและพัฒนา9 ม.ค. 2566, 11:19
9คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี22 ธ.ค. 2565, 16:01
10สำนักงานเลขานุการสภา19 ธ.ค. 2565, 08:43
11ฝ่ายการเจ้าหน้าที่14 ธ.ค. 2565, 13:48
12สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 14:32
13สำนักกิจการนักศึกษา13 ธ.ค. 2565, 13:51
14นิติรัฐศาสตร์18 พ.ย. 2565, 10:43
15สถาบันวิจัยและพัฒนา8 พ.ย. 2565, 10:29
16คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาฟิสิกส์2 พ.ย. 2565, 14:21
17คณะศิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 สาขาวิชาสัตวศาสตร์2 พ.ย. 2565, 14:19
18สนก2 พ.ย. 2565, 09:33
19สำนักกิจการนักศึกษา31 ต.ค. 2565, 10:04
20 สาขารัฐศาสตร์ ตึก 7 ชั้น 218 ต.ค. 2565, 11:23
21สำนักกิจการนักศึกษา17 ต.ค. 2565, 09:26
22ชั้น 1 อาคาร โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์4 ต.ค. 2565, 09:16
23ฝ่ายนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด3 ต.ค. 2565, 11:23
24หอพักหญิงการเกด23 ก.ย. 2565, 09:45
25โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด19 ก.ย. 2565, 15:40
26สาขารัฐศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์14 ก.ย. 2565, 11:50
27กิจการนักศึกษา6 ก.ย. 2565, 13:30
28สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.5 ก.ย. 2565, 15:03
29อาคารเฉลิม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ/บัณฑิตวิทยาลัย 5 ก.ย. 2565, 14:23
30ฝ่ายเลขานุการ1 ก.ย. 2565, 13:58
31IT320329 ส.ค. 2565, 09:28
32ฝ่ายการเจ้าหน้าที่8 ส.ค. 2565, 11:07
33โน๊ตบุคเปิดไม่ติด1 ส.ค. 2565, 14:13
34บ้านพักอาจารย์ซอย 3 หลังสุดท้าย1 ส.ค. 2565, 12:35
35ฝ่ายการเงิน1 ส.ค. 2565, 10:46
36ฝ่ายการเจ้าหน้าที่1 ส.ค. 2565, 09:25
37สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย20 ก.ค. 2565, 12:01
38สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย19 ก.ค. 2565, 13:09
39ฟิตเนส7 ก.ค. 2565, 10:59
40ฝ่ายประชาสัมพันธ์5 ก.ค. 2565, 09:55
41คณะนิติรัฐศาสตร์2 ก.ค. 2565, 12:24
42คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี1 ก.ค. 2565, 18:01
43สำนักกิจการนักศึกษา /งานกยศ.1 ก.ค. 2565, 09:20
44ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ห้องสำนักงานชั้น128 มิ.ย. 2565, 16:53
45คณะพยาบาลศาสตร์/กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/450827 มิ.ย. 2565, 10:44
46คณะนิติรัฐศาสตร์ ชั้น 3 ห้องคณบดี27 มิ.ย. 2565, 09:08
47สำนักวิชการและประมวลผล27 มิ.ย. 2565, 09:05
48อาคารดนตรีหลังเดิม 21 มิ.ย. 2565, 09:10
49ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสาธิต6 มิ.ย. 2565, 10:35
50 ฝ่ายการเงิน27 พ.ค. 2565, 09:39